STRONA W BUDOWIE

O nas

Fundacja Rozwoju Rolnictwa "Terra Nostra" działa od 2019 r.

Misją Fundacji jest edukacja oraz wdrażanie do praktyki rolniczej zasad i systemów produkcji, które zwiększają bioróżnorodność, budują żyzność gleby, poprawiają stan i jakość wód, a także zmniejszają ślad węglowy produktów rolniczych.

Celem Fundacji jest upowszechnienie standardu zintegrowanej produkcji biologicznej i wytwarzanie wysokiej jakości produktów żywnościowych przy racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych i szczególnej trosce o biologię gleby.